Reklama

Výroba, zameranie a náter reklamy na komíne v BN. Výška reklamy 36m, šírka 8m.