Fotovoltaika

Pre Bytové domy, rodinné domy, firmy –  dodáme, nainštalujeme, spustíme a budeme servisovať vašu elektráreň. Prebytky môžete uložiť do vlastnej batérie alebo využiť ponuky virtuálnej batérie. Solárne panely znižujú uhlíkovú stopu vášho domu a pomáhajú vám prispievať k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Solárna energia je však tiež cennou investíciou. Solárne panely tiež zvyšujú hodnotu vášho majetku

Dotácie – Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch. Poukážky bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby s osvedčením na výkon tejto činnosti podľa §13a zákona 309/2009 Z. z. Ak sa rozhodnete pre fotovoltickú elektráreň s batériami, alebo off-grid riešenie, zásadne zvýšite aj svoju energetickú nezávislosť

Revízie – Pravidelná údržba a revízia elektrických zariadení udržuje Váš projekt dlhodobo funkčný.Ponúkame Vám profesionálny výkon revízií a následnú evidenciu zariadení, ktoré sme montovali.