LARKEN s.r.o.

M.R.Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec

IČO: 46649212
DIČ: 2023508124
IČ DPH: SK2023508124

Zápis: Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 26123/R