Renovácia strechy

Oprava a náter plechovej strechy. Na obrázku vidieť strechu pred a po renovácii. Farba základná epoxid, vrchná polyuretán.