výškové práce
Larken

Renovácia strechy

Oprava a náter plechovej strechy. Na obrázku vidieť strechu pred a po renovácii. Farba základná epoxid, vrchná polyuretán.

výškové práce
Larken

Umývanie strechy

Umytie strechy vapkou a impregnácia. Predtým bola použitá chémia proti machom lišajníkom.

výškové práce
Larken

Reklama

Výroba, zameranie a náter reklamy na komíne v BN. Výška reklamy 36m, šírka 8m.